P510 Zig.Alb.
De2124 BDMA
P457 Mein Kampf
De1956 DRK
P680 Italy
De2107 Kindergruppe NS Frauenschaft
De2056 RLB Amtstrager
P682 Imp Sailor
NSKK pin
RAD/wJ De1907
P656 Foto met staalhelm
Broche helm met zwaard De2333
Police Trumpet Banner
P512 Zigarettenbilder album
De1914 RADwJ Oberführerin
A1047 Berger porselein
De2256 Anker en vlag
P686 Imperial Matrozen
De2258 Heimbürgerinnen
SS eagle antwerpen
SA Braunschweig 2°model
De1944 DRK Helferin
De2294 Vet Ass
RAD goud De1913
A1044 Kyffhauser met pin
DE2325 KdF Gau Berlin
A1048 Luftwaffe eagle
P654 Panzer NCO